EN

/

/

/

/

/

FIT-OUT MANAGEMENT

 

 • Przygotowanie procesu inwestycyjnego wraz z doradztwem Klientowi dotyczącego całego procesu budowlanego

 • Nadzór nad budżetem projektu, cash-flow i harmonogramem realizacji

 • Doradztwo i konsultacja projektów pod względem merytorycznym, organizacji pracy, rozwiązań technicznych

 • Weryfikacja projektów pod względem wymaganych przepisów – prawo budowlane, normy, warunki techniczne

 • Zarządzanie projektem przez cały okres trwania projektu

 • Bieżący nadzór techniczny – budowlano/instalacyjny - nad realizacją

 • Uczestnictwo w odbiorach końcowych realizacji i wsparcie Klienta w procedurach odbiorowych

 • Weryfikacja usunięcia usterek przez GW/Inwestora, sprawdzenie protokołów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej

 

 

DORADZTWO TECHNICZNO - KOSZTOWE

 

 • Doradztwo budżetowo - kosztowe projektu

 • Value engineering – optymalizacja budżetu pierwotnego vs. budżet oczekiwany

 • Kontrola budżetu w trakcie trwania projektu

 • Wsparcie przy negocjacjach korzystniejszych cen z kontrahentami, Generalnym Wykonawcą

 • Pozyskiwanie w celu weryfikacji bądź wsparcia Klienta ofert z rynku na poszczególne zakresy

 

 

ANALIZY I OCENY TECHNICZNE

 

 • Analizy obszaru oddziaływania inwestycji

 • Analizy planów zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy

 • Konsulting i doradztwo niezbędne przy transakcji nieruchomości

 • Analizy zgodności inwestycji z obowiązującymi przepisami

 • Oceny stanu technicznego budynku

 • Analizy istniejącej dokumentacji budynku

 • Analizy akustyczne wraz z rekomendacjami rozwiązań docelowych

OFERTA

 1. en

/

/

/

/

/