EN

/

/

/

/

/

Przygotowaliśmy także analizę siły i zakresu oddziaływania inwestycji  „Centrum Badawczo-Rozwojowe Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A." na działki sąsiednie będące własnością Klienta na podstawie sprawdzenia projektu budowlanego oraz jego zestawienia z obecnymi przepisami i warunkami prawnymi. Prócz analizy zajmowaliśmy się także bieżącym nadzorem nad stanem terenów przyległych oraz infrastruktury instalacyjnej.

 

 

W tym roku prace związane z kosztorysami – ich analizy, weryfikacje, przygotowywanie czy value engineering -  zajmowały nam sporo czasu ale nieskromnie przyznajemy, iż taką pracę bardzo lubimy. Jednym z takich zadań było udzielenie wsparcia dla firmy IMPEL S.A. przy realizacji nowego biura w budynku biurowo-usługowy ZITA we Wrocławiu. Przeprowadziliśmy międzybranżowe "value engineering", które pozwoliło na dobór najoptymalniejszych rozwiązań projektowych. Prócz prac kosztorysowych w tym projekcie do zakresu ILNEDRO należało także doradztwo i konsultacja projektów pod względem techncznym i less-wastowym.

 

 

Sporządziliśmy również opracowania dla Klientów prywatnych, które obejmowały swoim zakresem m.in. weryfikację poprawności dokumentacji projektowej, analizy siły i zakresu oddziaływania inwestycji na otoczenie czy analizy planów zagospodarowania przestrzennego. Przygotowywaliśmy „wsady” do analiz prawnych oraz pism procesowych z zakresu przepisów prawa budowlanego oraz warunków technicznych.

 

 

Przysłowiową „wisienką na torcie” był udział, na zaproszenie firmy Saint-Gobain oraz Polskiego Stowarzyszenia Gipsu, w pracach nad pionierskim opracowaniu branżowym KNR dla Suchej Zabudowy dla Polskiego Stowarzyszenia Gipsu. Pracę przy tym projekcie traktujemy jako wielkie wyróżnienie i nobilitację. 

 

 

Wszystkim naszym Klientom dziękujemy za zaufanie!

Zespół ILNEDRO

 

Przeprowadziliśmy również kompleksowy międzybranżowy audyt stanu technicznego budynku będącego własnością SAS Institute przy ulicy Gdańskiej 27/31 w Warszawie. Wykonany audyt techniczny zdefiniował zalecane działania, dzięki którym możliwa była poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników budynku.

PODSUMOWANIE ROKU 2021

 

 

Rok 2021 był dla nas czasem intensywnej, ale też różnorodnej pracy. Działaliśmy w różnych dziedzinach i zakresach budownictwa. Poniżej krótkie podsumowanie z najważniejszych i najciekawszych projektów minionego roku oraz zestawienie graficzno-liczbowe dla fanów danych i statystyki 😊

 

Jak rok 2021 prezentuje się w liczbach?

 

  • działaliśmy w 7 miastach w tym 4 miastach wojewódzkich
  • odbyliśmy 728 spotkań z czego 82% z nich w wersji online
  • zweryfikowaliśmy 85 kosztorysów
  • współpracowaliśmy z 8 klientami korporacyjnymi i 8 klientami indywidualnymi

 

PROJEKTY ILNEDRO W 2021

 

Wspieraliśmy Ringier Axel Springer Polska przy realizacji nowego biura w Krakowie w budynku V.Offices o czym więcej możecie przeczytać tutaj.
Zakres powierzonych nam prac był bardzo rozległy natomiast zadowolenie Klienta, wystawione referencje oraz końcowy efekt wizualny dowodzą, że zadanie zostało bardzo dobrze wykonane.

  1. en

/

/

/

/

/