EN

/

/

/

/

/

Do zadań ILNEDRO należało między innymi opracowanie specyfikacji branżowej stanowiącej załącznik do koncepcji architektonicznej opracowanej przez pracownię projektową Workplace. Specyfikacja doprecyzowała oczekiwania Klienta co do typu i jakości stosowanych rozwiązań, umożliwiając generalnym wykonawcom precyzyjną wycenę na etapie przetargu. Czytelnie zdefiniowany zakres prac i rozwiązań umożliwił rzetelne porównanie ofert. Specjaliści z ILNEDRO zapewniali wsparcie Klientowi przy weryfikacji kosztorysów przedstawianych przez oferentów oraz uczestniczyli w negocjacjach korzystniejszych cen. Następnie przyszedł moment na tzw. „Value Engineering” czyli metodę analizy kosztów i rozwiązań, która prowadzi do jak najbardziej optymalnych rozwiązań projektu. Efektem zwinnie przeprowadzonej procedury przetargowej było uzyskanie znacznych oszczędności dla naszego Klienta.

 

 

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA

 

Kluczem realizacji jest dobry projekt. Specjaliści z ILNEDRO czynnie uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach koordynacyjnych, nadzorowali archiwizację spływającej dokumentacji projektowej oraz kontrolowali harmonogram prac. Dokumentacja była na bieżąco weryfikowana pod względem wymaganych przepisów – prawo budowlane, normy, warunki techniczne.

Regularne nadzory na budowie to istotny element systemu zarządzania jakością, który nie mógł być pominięty również w przypadku naszej inwestycji. Cykliczne inspekcje pozwoliły na śledzenie postępów prac, monitorowanie harmonogramu robót i ryzyk.

Nie mniej istotna od dokumentacji projektowej jest dokumentacja powykonawcza, stanowiąca dowód na to, jaki jest rezultat przeprowadzonych i zakończonych robót budowlanych. ILNEDRO przeprowadziło wnikliwą weryfikację dokumentacji powykonawczej   w zakresie branży architektury i sanitarnej.

 

PODSUMOWANIE

 

Jeśli miarą sukcesu projektu jest zadowolenie Klienta, to zdecydowanie go osiągnęliśmy. Efekt wizualny będący w głównej mierze zasługą Projektantów z pracowni Workplace jest zachwycający. Nie byłoby to możliwe bez otwartości i czynnego uczestnictwa Inwestora zarówno w pracach projektowych, jak i skrupulatnym wyborze materiałów wykończeniowych na etapie realizacji. Dziękujemy Spółce Ringier Axel Springer Polska i życzymy satysfakcji i przyjemności z pracy na nowej powierzchni biurowej, która niewątpliwie sprzyja kreatywności.

 

Zdjęcia z realizacji autorstwa Fotografia Kinga Skalik.

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

 

Wierzymy, że dobre przygotowanie projektu to gwarancja sukcesu. “Well begun is half done.” – jak to mawiał Arystoteles. Dzięki wyjątkowej świadomości naszego Klienta w zakresie istotności działań podejmowanych już w początkowej fazie projektu, ILNEDRO dołączyło do zespołu i mogło uczestniczyć w procesie już od samego początku. Ze strony Klienta projekt był skrupulatnie nadzorowany przez Edytę Serafin i Krzysztofa Nobisa, którzy w nieoceniony sposób ukierunkowywali proces tworzenia biura, najlepiej rozumiejąc potrzeby swoich Pracowników.

Miliony Polaków codziennie czerpią inspiracje i wiedzę zaglądając na ich serwisy. Spółki Ringier Axel Springer Polska, w skrócie RASP nie trzeba nikomu przedstawiać. Należy do grona największych wydawców prasy oraz firm mediowych w Polsce.

Cieszymy się, że RASP, znany ze swoich najwyższych standardów, obdarzył ILNEDRO zaufaniem. W ten sposób w grudniu 2020 roku dołączyliśmy do nietuzinkowego projektu tworzenia nowego biura Ringier Axel Springer Polska w biurowcu V.Offices przy ul. 29 listopada 20 w Krakowie.

Biuro Ringier Axel Springer Polska w Krakowie

 

Lokalizacja: V.Offices ul. 29 listopada 20, Kraków

Rok: 2021

Metraż: 4 300 m kw.

Autorzy koncepcji: Workplace

Design&build: Tetris

  1. en

/

/

/

/

/