EN

/

/

/

/

/

 

NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM INWESTYCJI

 

PRZYGOTOWANIE ANALIZY SIŁY I ZAKRESU

ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

 „Centrum Badawczo-Rozwojowe Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A."

 

 

Lokalizacja:                                                    ul. Podole, Kraków

Rok:                                                                                 2021-2022

Klient:                                              Ringier Axel Springer Polska

PODOLE

 

Do zadań ILNEDRO należało przeprowadzenie szczegółowej analizy siły i zakresu oddziaływania planowej inwestycji na działki sąsiednie będące własnością Klienta na podstawie sprawdzenia projektu budowlanego oraz jego zestawienia z obecnymi przepisami i warunkami prawnymi. Do naszych zadań należało także pełne reprezentowanie Klienta przed organami administracyjnymi wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych na ten cel dokumentów.

 

Analiza została wzbogacona o rekomendacje odnośnie podjęcia działań oraz podsumowanie szans i zagrożeń związanych z prowadzeniem prac budowlanych.

 

W trakcie realizacji prac budowlanych prowadzonych na inwestycji polegającej na budowie centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A. ILNEDRO prowadziło bieżący nadzór nad stanem terenów przyległych oraz infrastruktury instalacyjnej. Przygotowano regularne raporty podsumowujące status działań.

 

 

 

  1. en

/

/

/

/

/