EN

7 535 m kw.

WIELOBRANŻOWY AUDYT TECHNICZNY

 

Lokalizacja:                                    Gdańska 27/31, Warszawa

Inwestor:                                                    SAS Institute Polska

Rok:                                                                                        2021

 

SAS INSTITUTE

 

 

Do zadań ILNEDRO należało przeprowadzenie

kompleksowej oceny stanu technicznego budynku.

 

Wykonaliśmy niezbędne pomiary i określiliśmy stan instalacji budynkowychZweryfikowaliśmy kompletność wydanych decyzji administracyjnych oraz  zgodność dokumentacji budynkowej ze stanem istniejącym. Zdefiniowaliśmy zalecane działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. 

 

 

 

 

 

 

 

/

/

/

/

/

  1. en

/

/

/

/

/