EN

/

/

/

/

/

550 m kw.

Doradztwo po stronie Najemcy

 

Lokalizacja:                                 Al. Jana Pawła II 27, Warszawa

Budynek:                                                              Atrium Centrum

Obsługa inwestycji:                                                  Walter Herz

Rok:                                                                                            2023

ACCACE POLAND

 

 

Zdjęcia: Kinga Skalik

Specjaliści z ILNEDRO zapewnili wsparcie Klientowi firmie Accace Poland w trakcie całego procesu inwestycji.

 

Rozpoczęliśmy od wizji lokalnych oraz przygotowaliśmy specyfikację, która umożliwiła precyzyjne określenie rozwiązań technicznych i materiałowych, które powinny być uwzględnione przez oferentów w trakcie przeprowadzonego konkursu ofert. Zapewniliśmy wsparcie przy weryfikacji kosztorysów oraz uczestniczyliśmy w procesie „value engineering” doprowadzając do wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań, generujących przy tym znaczne oszczędności kosztowe.  Sprawowaliśmy bieżący nadzór techniczny nad realizacją prac FIT OUT. Finalizując inwestycję uczestniczyliśmy w odbiorach końcowych oraz braliśmy udział w procedurach weryfikacji usunięcia usterek.

 

  1. en

/

/

/

/

/