EN

Doradztwo po stronie Najemcy

 

Lokalizacja:                                    Grunwaldzka 413, Gdańsk

Budynek:                        NEON, Kompleks biurowy Alchemia

Koncepcja:                                                                 Workplace

Projekt wykonawczy:                                                      Torus

Rok:                                                                                        2022

/

/

/

/

/

2 800 m kw.

GETRESPONSE & CLICKMEETING

 

 

Więcej o inwestycji w naszym CASE STUDY

Rozpoczęliśmy od wizji lokalnych i weryfikacji standardu budynku na potrzeby Najemcy. Opiniowaliśmy umowę między Najemcą – GetResponse - a Inwestorem i w tym przypadku również Generalnym Wykonawcą, firmą Torus, a także wzięliśmy na siebie główny ciężar organizacji i struktury projektu. Przygotowaliśmy specyfikację materiałową, która umożliwiła precyzyjne określenie rozwiązań technicznych i materiałowych, które powinny pojawić się w projekcie by zapewnić najwyższy komfort użytkowania. Analizowaliśmy koncepcję architektoniczną pod względem techniczno-funkcjonalnym, dzięki czemu już na najwcześniejszym etapie projektowym Inwestor mógł podjąć działania przekładające się na redukcję kosztów projektu. Po przedstawieniu przez Generalnego Wykonawcę kosztorysu, zweryfikowaliśmy go i zaproponowaliśmy wielobranżowe „value engineering”, które po wprowadzaniu, pozwoliło na zamknięcie się w przyjętym budżecie przy zachowaniu wizji architektonicznej przygotowanej przez Projektantów. W trakcie realizacji sprawowaliśmy bieżący nadzór techniczny oraz w dalszym ciągu wspieraliśmy Klienta w kwestiach harmonogramowych, kosztowych i organizacji projektu. Uczestniczyliśmy w odbiorach końcowych oraz braliśmy udział w procedurach weryfikacji usunięcia usterek. Projekt zakończyliśmy wspierając Klienta w rozliczaniu robót dodatkowych, podpisując protokoły odbiorowe oraz weryfikowaniem dokumentacji powykonawczej.

  1. en

/

/

/

/

/