EN

Doradztwo po stronie Najemcy

 

Lokalizacja:                                   ul. 29 listopada 20, Kraków

Budynek:                                                                       V.Offices

Inwestor:                                                                    AFI Europe

Rok:                                                                                        2021

/

/

/

/

/

4 300 m kw.

BIURO RINGIER AXEL SPRINGER

 

 

Do naszych zadań w trakcie współpracy z Ringier Axel Springer Polska należało wsparcie Inwestora w trakcie całego procesu projektowo-wykonawczego wykonywanego formule Design & Build. Byliśmy odpowiedzialni za opracowanie specyfikacji techniczno-materiałowej na potrzeby przetargu oraz wyboru Generalnego Wykonawcy.

 

Zapewnialiśmy wsparcie Klientowi przy weryfikacji

i analizie kosztorysów przedstawianych przez oferentów oraz uczestniczyliśmy w negocjacjach z dostawcami w celu uzyskania dla Klienta korzystniejszych cen. Przygotowaliśmy również „value engineering” opiewający na kilka milionów złotych, który finalnie został zaimplementowany. Nadzorowaliśmy harmonogram realizacji i kontrolowaliśmy przepływ dokumentacji projektowej.

 

Do naszych zadań należało również doradztwo

i konsultacja projektów pod względem merytorycznym, organizacji pracy i rozwiązań technicznych. Projekt został zakończony czynnym uczestnictwem w odbiorach końcowych oraz weryfikacji dokumentacji powykonawczej.

  1. en

/

/

/

/

/